Fönsterbyte Huddinge - vi byter dina fönster

Ett fönsterbyte i Huddinge ger fördelar i form av energibesparing och minskade uppvärmningskostnader. Vi är fönsterexperten i Huddinge sedan 2011. 

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi byter ut dina fönster mot nya - i gammal eller modern stil
Du kan få dina fönster i nästan vilken färg som helst
Vi byter fönster i villa eller radhus
Vi kan också byta fönster åt er bostadsrättsförening

Fönsterbyte Huddinge

Många moderna fönster är också underhållsfria, vilket innebär att ett byte även innebär en tidsbesparing. Underhållsfria fönster kräver heller inte ny olja, kitt och färg. 

Även om du funderar på att bara byta ut ett, eller några enstaka, fönster rekommenderar vi att du byter ut alla samtidigt. Det ger huset ett enhetligt utseende, och gör också att energibesparingen blir större. Dåligt isolerade fönster kan släppa ut så mycket som en tredjedel av husets värme. Dessutom drar det från dessa fönster.

Varför byta fönster?

Det kan finnas många skäl till att göra ett fönsterbyte i Huddinge. Några av dem är följande:

 • Nya fönster gör huset vackrare.
 • Nya fönster skyddar mot drag, och ger en mer behaglig inomhustemperatur.
 • Nya fönster minskar uppvärmningskostnaderna.
 • Nya fönster kan höja värdet på fastigheten.

Genom att byta till moderna fönster kan du även utöka deras funktionalitet. Förutom energiglas, som ger mindre värmeförlust, kan du välja tillval som solskydd, bullerdämpning eller självrengörande glas. Du behöver dock inte välja moderna fönster. Bor du i ett äldre hus passar det kanske dåligt, och förstör husets karaktär, med aluminiumfönster i modern stil. Då är troligen nytillverkade träfönster i gammal stil ett bättre val. Vi kan hjälpa dig med att byta till träfönster. De kräver förvisso ett visst underhåll, men å andra sidan är de lätta att reparera om de skulle bli skadade.

Tänk igenom följande innan du tar kontakt med oss

 • Hur många, och hur stora, fönster vill du ha?
 • Vilken färg vill du ha på fönstren, och vill du ha samma färg på insidan som på utsidan?
 • Vill du ha fönster med spröjs och smyglister?
 • Om du vill ha öppningsbara fönster, ska de vara sidohängda, utåtgående eller inåtgående?
 • Vill du komplettera fönstren med beslag, persienner eller andra tillbehör?
 • Behöver du brandklassade fönster eller säkerhetsglas?
 • Vill du ha en matchande altandörr eller takfönster?
 • Behöver du fönster i en annorlunda form, exempelvis runda?

Ett alternativ till traditionella träfönster är s.k. trä-aluminiumfönster, som har en skyddande kappa av aluminium. Därmed blir underhållsbehovet mindre. Även dessa fönster är enkla att reparera, genom att byta ut en aluminiumprofil som blivit skadad.

Vid ett tvåglasfönster av äldre modell uppstår kallras, eftersom den inre rutan har låg temperatur. I moderna tvåglasfönster finns ett lågemmissionsskikt och gas i luftspalten mellan rutorna. Dessutom är rutorna av dubbelisolertyp. De flesta som gör ett fönsterbyte idag väljer dock treglasfönster. Treglasfönster har inte bara ett bättre U-värde, de isolerar också bättre mot ljud utifrån. Därför passar de bra vid trafikerade vägar, järnvägar eller andra bullriga miljöer, och i lägen som är extra utsatta för väder och vind. Dagens tvåglasfönster är dock så bra att de i de flesta fall är fullt tillräckliga. Besparingen i uppvärmingskostnader som moderna fönster ger innebär att du får igen en del av kostnaden för bytet varje år. Det gäller vare sig du väljer två- eller treglasfönster.

Att tänka på inför ett fönsterbyte

 • Vilket är främsta skälet till att du vill byta fönster? Är de gamla fönstren bortom räddning, vill du minska bostadens energiförbrukning, eller vill du återställa husets utseende efter ett tidigare ovarsamt fönsterbyte? Svaret på denna fråga påverkar vilka fönster du bör välja.
 • Vilka fönster behöver vara öppningsbara? Ett icke öppningsbart fönster måste vara åtkomligt utifrån för att kunna tvättas. Det är också bara öppningsbara fönster som kan användas för vädring, eller som nödutgång. Av brandsäkerhetsskäl måste ett fönster i varje rum vara öppningsbart, så att det kan användas som utgång vid nödsituation. Att byta ut vissa fönster mot icke öppningsbara kan dock vara ett bra sätt att minska risken för inbrott. Icke öppningsbara fönster kan också ha en smalare karm, vilket ger ett större ljusinsläpp.
 • Vilka tillval vill ni ha? Ett fönster på bottenplan, som vetter mot en gata, kan utrustas med lås och insynsskydd. Det är bara två exempel på vilka tillval som finns till moderna fönster.
 • Även öppningsbara fönster skiljer sig åt. Det finns sidohängda fönster, vridfönster och överhängda fönster. Vilka av dessa passar bäst i ditt hus? Sidohängda fönster är mest klassiska, medan vridfönster är lätta att öppna för vädring eller rengöring.
 • Åt vilka håll vetter fönstren? I fönster som vetter mot söder är kanske extra solskydd ett bra tillval, medan fönster mot en trafikerad väg kan utrustas med extra bullerskydd. 
 • Innebär fönsterbytet att husets karaktär förändras? I så fall kan det vara nödvändigt att anmäla bytet till kommunen, så att byggnadsnämnden kan ge sitt godkännande.