Att byta fönster i bostadsrättsföreningen

Att byta ut samtliga fönster i en bostadsrättsförening är ett av de större projekt som kan bli aktuella, och kostnaden för fönsterbytet blir hög. Det är dock en investering som betalar sig på sikt, eftersom uppvärmningskostnaderna minskar och inomhusmiljön blir mer behaglig att vistas i.

I en bostadsrättsförening gäller att allt som finns utanför lägenheten tillhör föreningen, medan det som finns inne i lägenheten tillhör den som äger lägenheten. Det innebär att när ett fönsterbyte görs i en bostadsrättsförening byts det som syns utifrån ut. Fönsterbrädan på insidan byts däremot inte ut. I praktiken syns dock förändringen i de flesta fall även från insidan, men den blir sällan iögonfallande.

Vilka fördelar ger fönsterbytet?

Ett fönsterbyte i en bostadsrättsförening kommer att ge samma fördelar som i andra fastigheter. Dessa är:

  • Minskade uppvärmningskostnader
  • Minskat drag från fönstren
  • Mindre störande ljud från den omgivande miljön
  • Högre värde på bostaden vid en eventuell försäljning

Tänk på att kravspecifikationen kan se olika ut för olika fönster inom samma fastighet. Fönster i söderläge kan behöva solskyddsfilm, fönster som vetter mot en trafikerad väg kan utrustas med extra bullerskydd, och fönster som vetter mot havet kan behöva vara kraftigare än övriga fönster, för att stå emot saltvatten och vind bättre. Vi har lång erfarenhet av att utföra fönsterbyten i bostadsrättsföreningar, och vet vilka fönster som passar var i fastigheten.