Fönsterbyte Bro - vi byter dina fönster

Att byta fönster är en stor investering, men den betalar sig på sikt. I ett hus med gamla fönster sker en stor del av värmeläckaget genom otäta fönster.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi byter ut dina fönster mot nya - i gammal eller modern stil
Du kan få dina fönster i nästan vilken färg som helst
Vi byter fönster i villa eller radhus
Vi kan också byta fönster åt er bostadsrättsförening

Genom att byta till nya fönster, med lägre u-värde i både karm och båge, sänker ni inte bara er uppvärmningskostnad. Ni gör också miljön en tjänst, eftersom ni sparar energi. Marknadspriset vid en försäljning av bostaden blir också högre.

Vi har lång erfarenhet av att byta fönster i Bro, i såväl villor och radhus som i bostadsrätter. Vi är väl medvetna om att olika hus kräver olika fönster, inte bara för att det estetiska uttrycket ska bli rätt, utan också för att fönstren kan vara exponerade för sol, saltvatten eller buller i olika hög grad. Därför är det inget konstigt att ett och samma hus i Bro kan kräva olika typer av fönster. 

Vi kan också anpassa fönster så att de passar husets karaktär. Ni kan få era nya fönster i gammal stil, med spröjs eller fönsterbleck som passar både huset och området. Många arkitektoniska stilar och epoker är representerade i Bro, och vi kan erbjuda fönster för samtliga.

Att tänka igenom före fönsterbytet

  • Hur många fönster behöver bytas ut? Vi rekommenderar att ni byter ut alla, men om några av dem nyligen bytts är detta kanske inte nödvändigt. 
  • Vill du ändra formatet på ett eller flera fönster? Vi kan ge dig råd om huruvida detta är lämpligt eller inte, och vad det i så fall skulle kosta.
  • Vill du att samtliga fönster ska vara öppningsbara, och ska de i så fall öppnas inåt eller utåt? Finns det fönster som ska kunna öppnas för vädring, och vilka fönster ska kunna användas som nödutgångar?
  • Vill du ha fönster i någon speciell form? Bor du i ett hus av äldre datum finns kanske fönster formade som romber eller halvmånar.
  • Vill du ha förstärkning i något eller några fönster, i form av säkerhetsglas, lås eller spärrar?

Vi vill också göra dig uppmärksam på att vissa fönsterbyten kan kräva godkännande från byggnadsnämnden i Bro. Gör ansökan till kommunen efter att ha bestämt med oss vilken typ av fönster du vill ha.