Fönsterbyte i villa och radhus

Genom att byta fönster i ert hus får ni ett bättre inomhusklimat. Era uppvärmningskostnader blir lägre, och marknadsvärdet på huset ökar. 

Oavsett om du bor i ett radhus med standardmått eller en villa från förra sekelskiftet tjänar du på att byta fönster. Du gör också miljön en tjänst, eftersom du minskar husets energiförbrukning. Andra fördelar med ett fönsterbyte är följande:

  • Minskat kallras och drag
  • Säkrare skydd mot inbrott
  • Minskad risk att barn råkar öppna fönster
  • Bättre motståndskraft mot väder och vind
  • Minskat behov av underhåll

Det kan vara lockande att byta fönster själv, men det är ingenting vi rekommenderar. För att fönstret ska isolera så bra som det är tänkt måste installationen göras av en fackman med de rätta kunskaperna. Det är också viktigt att fönsterbågen sluter tätt mot karmen. 

Många glömmer dessutom bort att ROT-avdraget gör det möjligt att göra skatteavdrag för arbetskostnaden. Ni kan göra avdrag för upp till 30 % av arbetskostnaden, dock maximalt 50 000 kronor per person och år. Är ni två vuxna i hushållet kan ni alltså göra avdrag för en arbetskostnad på upp till 100 000 kronor.

Så här går fönsterbytet till

  1. En erfaren fönstermästare kommer hem till er, tar mått på era befintliga fönster och förhör sig om era behov och önskemål. Ni får också ett kostnadsförslag på fönsterbytet.
  2. Vi utgår från någon av våra grundmodeller och tillverkar ett fönster som motsvarar era krav på form och funktion. 
  3. Vi installerar era nytillverkade fönster, och byter ut fönsterbänkar, lister och bleck. Om ni vill kan vi ta hand om bortforslingen av de gamla fönstren.
  4. Montören går igenom produkterna och arbetet med dig. Sedan gör fönstermästaren en inspektion för att kontrollera att arbetet motsvarar vad ni kommit överens om. 

Vi kan ta hand om dina gamla fönster, alltså de som har bytts ut. Vi rekommenderar dock att ni annonserar på Blocket eller i en lokal Facebook-grupp efter någon som vill ta emot dem. Gamla fönster kan användas till mycket, bl.a. till att bygga växthus eller sätta in i garage, lekstugor m.m.